logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaten

Juridische bijstand voor iedereen!

FAMILIERECHT – HUURRECHT – WOONRECHT – JEUGDRECHT – VERKEERSRECHT – STRAFRECHT – POLITIEVERHOOR – SALDUZ – HANDELSRECHT – ARBEIDSRECHT – FISCAAL RECHT – …

Juridisch advies nodig

Professioneel juridisch advies aanvragen en krijgen biedt duidelijke, nauwkeurige en betrouwbare inzichten, waardoor risico’s geminimaliseerd worden en uw belangen optimaal beschermd blijven voor een rechtbank.
Kortom, reken op een (pro Deo) advocaat.

Financiële problemen

Financiële en juridische problemen kunnen grote gevolgen hebben. Financiële problemen omvatten vb. schulden, betalingsachterstanden of eventueel een faillissement. Juridische problemen kunnen gaan over geschillen tot strafrechtelijke aanklachten.
In dergelijke situaties kan een pro Deo advocaat onmisbare hulp bieden. Ik heb schulden.

Recht op pro Deo Advocaat?

Voor wie oa. onder een bepaalde inkomensgrens blijft, te weinig bestaansmiddelen heeft of tot een bepaalde categorie behoort kan eventueel terugvallen op juridische tweedelijnsbijstand

Zo kan u recht hebben op een pro Deo advocaat die deels of volledig wordt betaald door de overheid.

Weet dat onze dienstverlening, hier op de site van www.prodeoadvocaten.be – enkel en alleen bestaat uit – het u in contact brengen met een pro Deo advocaat.
Wij zijn maw een eenvoudig doorgeefluik.

Deze aanvraag hier via de site is steeds vrijblijvend.

Weet dat de advocaat zelf wettelijk verplicht is om te controleren of een potentiële cliënt voldoet aan de wettelijke vereisten voor pro Deo rechtshulp of niet.

Contactformulier

GDPR: Door op “aanvraag indienen” te klikken, ga ik akkoord om mijn contactgegevens door te geven aan een advocaat voor contactname. De verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy

Momenteel geregistreerde advocaten

pro deo advocaat aanvragen pro deoadvocaat Hooghe gratis advocaat - Pro Deo Advocaat

MR. VERONIQUE HOOGHE

ADVOCATENKANTOOR HOOGHE
Kortrijk

+32 497 455 292

logo pro deo advocaat aanvragen - Pro Deo Advocaat

Jouw naam hier?

Jouw advocatenkantoor hier?
Stad

Jouw GSM?

Pro Deo juridische bijstand, ook wel bekend als gesubsidieerde rechtsbijstand, is een regeling waarbij mensen met een laag inkomen, bepaalde gezinssituatie of behorende tot een bepaalde categorie kunnen profiteren van gratis of sterk verminderde kosten voor juridische bijstand. 
Pro Deo betekent ‘voor God’ ofwel ‘gratis werken’.

fianciele problemen gerecht rechtbank advocaat nodig - Pro Deo Advocaat

Uitnodiging politieverhoor gekregen?

Het kan best schrikken zijn wanneer u een uitnodiging ontvangt voor een politieverhoor. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het verstrekken van informatie over een zaak waarbij u betrokken bent of het verzamelen van getuigenverklaringen. Het is belangrijk om te onthouden dat een uitnodiging tot verhoor niet noodzakelijkerwijs betekent dat u iets verkeerd hebt gedaan.

Het is verstandig om de uitnodiging zorgvuldig te lezen en te begrijpen wat er van u wordt verwacht. Neem de tijd om u voor te bereiden en eventueel juridisch advies in te winnen. Het is altijd goed om tijdens het verhoor eerlijk en duidelijk te antwoorden op de vragen die gesteld worden.

Onthoud dat het doel van een politieverhoor is om de waarheid te achterhalen en om eventuele misverstanden op te helderen. Blijf kalm en probeer zo goed mogelijk samen te werken met de autoriteiten. Het is ook belangrijk om te weten dat u recht hebt op juridische bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Salduz verhoor

Het ontvangen van een uitnodiging voor een Salduz verhoor kan voor sommige mensen zorgen en onzekerheid met zich meebrengen. Een Salduz verhoor houdt in dat u als verdachte het recht hebt om voor en tijdens het politieverhoor bijstand te krijgen van een advocaat. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat u rechten als verdachte worden gewaarborgd en dat u eerlijk en correct wordt behandeld tijdens het verhoor.

Het is begrijpelijk dat u nerveus kunt zijn voor een Salduz verhoor, maar het is belangrijk om te onthouden dat deze rechten er zijn om u te beschermen. Een Pro Deo advocaat kan u bijstaan, advies geven en ervoor zorgen dat uw belangen goed worden vertegenwoordigd tijdens het verhoor.

Het is aan te raden om contact op te nemen met een advocaat zodra u de uitnodiging voor het Salduz verhoor ontvangt. De advocaat kan u informeren over uw rechten en u voorbereiden op het verhoor. Ook kan de advocaat tijdens het verhoor aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles eerlijk en correct verloopt.

financiele problemen en advocaat nodig - Pro Deo Advocaat
fianciele problemen gerecht rechtbank advocaat nodig - Pro Deo Advocaat
geldgebrek schulden schuldbemiddeling - Pro Deo Advocaat

01. Juridische tweedelijnsbijstand, voor wie advocaat volledig gratis?

Een laag inkomen of weinig vermogen of u valt onder een bepaalde categorie bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden en sommige asielzoekers. 
Wilt u eveneens volledig gratis recht krijgen op pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand, dan moet u voldoen aan bepaalde maximum inkomensgrenzen.

Anderzijds, bent u minderjarig, jonger dan 18, dan hebt u als minderjarige altijd gratis recht op juridische rechtsbijstand.

02. Juridische bijstand, voor wie advocaat deels gratis?

Een laag inkomen of weinig vermogen of u valt onder een bepaalde categorie bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden en sommige asielzoekers. 
Wilt u eveneens deels gratis recht krijgen op pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand, dan moet u voldoen aan bepaalde maximum inkomensgrenzen.

Anderzijds, bent u minderjarig, jonger dan 18, dan hebt u als minderjarige altijd gratis recht op juridische rechtsbijstand.

03. U komt niet in aanmerking voor een pro Deo advocaat.

Helaas kunt u in sommige gevallen niet rekenen op of genieten van enige financiële tussenkomst van de overheid.
Wel kan iedereen terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat.

04. Categorieën die oa. in aanmerking komen voor juridische tweedelijnsbijstand.

 • Op basis van een beperkt inkomen uit arbeid (werknemer / zelfstandige)
 • Op basis van een vervangingsinkomen (RVA).
 • Op basis van een toelage voor personen met een handicap.
 • Op basis van het ontvangen van een leefloon.
 • Op basis van een statuut gewaarborgde kinderbijslag.
 • Op basis van specifiek huurstatuut sociale woning.
 • Op basis van minderjarigheid <18 jaar.
 • Op basis van een statuut vreemdeling of asielzoeker.
 • Op basis van een statuut gedetineerde of beklaagde.
 • Op basis van een statuut geesteszieke.
 • Op basis van een verzoek collectieve schuldenregeling.
 • Op basis van een lopende collectieve schuldenregeling.
 • Op basis van de Salduz-Wet

05. Rechtbanken & Vredegerechten in Vlaanderen.

 • Vredegerechten
 • Politierechtbanken
 • Rechtbanken van Eerste Aanleg
 • Arbeidsrechtbanken
 • Rechtbanken van Koophandel
 • Hof van Beroep
 • Arbeidshof
 • Hof van Assisen

06. Bureau voor Juridische Bijstand ⋆ BJB

U kan rechtstreeks naar een zitdag gaan in één van de afdelingen van het Bureau voor Juridische Bijstand. Let wel, de openingsuren zijn afhankelijk van bureau tot bureau. Soms moet men zelfs eerst een afspraak maken. De BJB’s over Vlaanderen werken met beperkte openingsuren.
Daar kunnen ze ook gratis juridisch advies geven.

Scroll naar boven
prodeoadvocaten pro deo logo wit achtergrond

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy