logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaten Overtreding

Juridische bijstand in elke fase van het proces.

VERKEERSOVERTREDINGEN: OVERTREDING – OVERTREDINGEN PER GRAAD – OVERTREDING DERDE GRAAD POLITIERECHTBANK – 3DE GRAADS OVERTREDING – OVERTREDING 3DE GRAAD – 3DE EN 4DE GRAAD OVERTREDINGEN – OVERTREDINGEN 3DE GRAAD – STRAFRECHTELIJKE OVERTREDINGEN – DRUGSOVERTREDINGEN

Overtreding gepleegd? Advocaat nodig.

Bij een overtreding is het essentieel om een ervaren pro Deo advocaat te selecteren die gespecialiseerd is in het betreffende rechtsgebied. Deze specifieke advocaat zal u op een competente wijze kunnen ondersteunen tijdens het juridische proces. Zoek naar iemand die succes heeft gehad in vergelijkbare zaken, die open communiceert en een werkwijze hanteert waar u zich goed bij voelt. De juiste advocaat kan een significante impact hebben op de uitkomst van uw zaak.

Zware geldproblemen

Als u met de politie in aanraking bent gekomen inzake een (verkeers)overtreding en u hebt het financieel zwaar te verduren, is het altijd verstandig om juridisch advies te vragen.
Er zijn oa. verschillende overheidsinstanties die u verder kunnen helpen.
Ik zoek juridische bijstand.

Heb ik recht op pro Deo?

  • U bent verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is.
  • U bent minderjarig.
  • U voldoet aan de financiële voorwaarden voor juridische bijstand (beperkte inkomensgrenzen).
  • U behoort tot een bepaalde categorie.

Bescherm uw rechten met pro Deo juridische bijstand.

Verkeersrecht (overtredingen, minnelijke schikkingen, politierechtbank, boetes, rij beperking, rijverbod, rijongeschikt artikel 42) dan spreken we in algemene zin meestal over het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Een overtreding is de lichtste vorm van misdrijf.
Als we over de openbare weg spreken dan is het wegverkeersreglement of de wegcode steeds van toepassing.
Als u in het verkeer regels overtreedt, kunt u daarvoor gestraft worden. Voor niet al te zware verkeersovertredingen hoeft u niet voor de rechter te verschijnen (= minnelijke schikking). U krijgt dan een bekeuring thuisgestuurd.
Die betaalt u en daarmee is de zaak af.
Anders kan het zijn dat uw zaak voor de rechtbank verschijnt. Reken dan eventueel op pro Deo dienstverlening waar je recht kan op hebben.

politieman stopt voertuig om te controleren - Pro Deo Advocaat

De wegcode

De wegcode bevat Belgische verkeersregels, om de verkeersveiligheid te garanderen en orderlijk laten verlopen.
In deze wegcode zijn straffen voorzien. Er bestaan verschillende graden van overtredingen. De wegcode maakt een onderscheid tussen overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Overtredingen van de vierde graad zijn het zwaarst.
De ernst van de overtreding bepaalt de strafmaat. De straffen die u kunt krijgen, gaan van een geldboete tot een gevangenisstraf.

Dagvaarding voor politierechtbank

Een dagvaarding voor de politierechtbank betekent dat u officieel wordt opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen vanwege een overtreding. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verkeersovertredingen of lichte strafbare feiten. Als iemand het financieel moeilijk heeft, kan hij in sommige gevallen een pro Deo advocaat toegewezen krijgen, die hem kosteloos of tegen een gereduceerd tarief zal verdedigen. Ik zoek juridische bijstand.

Beroep Correctionele Rechtbank

Als u niet akkoord gaat met de uitspraak van de politierechtbank, kan u na de uitspraak beroep aantekenen bij de correctionele rechtbank. U dient hiervoor een beroep in te stellen via een advocaat, die u kan helpen het proces correct te volgen. Als u als cliënt financieel niet in staat bent om een advocaat te betalen, kan hij mogelijks beroep doen op een pro Deo advocaat. Het is belangrijk dat u snel handelt binnen de wettelijke termijnen.

Bent u het niet met de bekeuring eens? Dan kunt u daartegen in beroep gaan.
Bij ernstige overtredingen of herhaling kan de rechter bepalen dat u uw rijbewijs voor langere tijd kwijt bent. In extreme gevallen kan zelfs uw auto of motor in beslag worden genomen. Ook hiervoor kan men soms beroep doen op een pro Deo advocaat. Vb. verkeersovertredingen; overtredingen van de 1, 2, 3 of 4de graad; onverzekerd rijden; openbare dronkenschap; vandalisme; baldadigheid; geluidsoverlast; nachtlawaai;

politieman stopt voertuig om te controleren - Pro Deo Advocaat
mevrouw krijgt staande gehouden door politie - Pro Deo Advocaat
politieman ondervraagt mevrouw - Pro Deo Advocaat
Scroll naar boven
prodeoadvocaten pro deo logo wit achtergrond

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy