logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaten Echtscheiden

Juridische hulp als jullie er samen niet meer uit komen.

AANVRAAG SCHEIDING – ECHTSCHEIDING AANVRAGEN – IK WIL SCHEIDEN – ECHTSCHEIDING ONDERLINGE TOESTEMMING – AANVRAAG ECHTSCHEIDING – UIT ELKAAR GAAN – SCHEIDEN

Ik wil scheiden!

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. Hiervoor kan u oa. terecht bij een advocaat familierecht. 

We onderscheiden oa: de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Mijn geldzaken niet op orde

Kom in contact met een een pro Deo advocaat familierecht via onze site voor meer informatie over uw rechten en de beschikbare financiële hulp bij rechtszaken. Die advocaat kan u indien gewenst verder helpen of eventueel doorverwijzen naar passende ondersteuning en diensten. Ik zoek juridische bijstand.

Toegang tot gratis juridische hulp

Voor diegenen die onder een bepaalde inkomensgrens blijven, onvoldoende bestaansmiddelen hebben of tot een bepaalde categorie behoren, is er de mogelijkheid om beroep te doen op juridische tweedelijnsbijstand. Hierdoor kunt u recht hebben op een pro Deo advocaat die gedeeltelijk of volledig door de overheid wordt gefinancierd.

Pro deo begeleidt u door de scheiding.

Pro Deo juridische bijstand, ook wel bekend als gesubsidieerde rechtsbijstand, is een regeling waarbij mensen met een laag inkomen, bepaalde gezinssituatie of behorende tot een bepaalde categorie kunnen profiteren van gratis of sterk verminderde kosten voor juridische bijstand. Dit houdt in dat die cliënten toegang hebben tot een advocaat die hen kan bijstaan bij juridische kwesties, zonder dat zij hier veel geld voor hoeven te betalen. In sommige omstandigheden is de dienstverlening zelfs volledig gratis.
Pro Deo betekent ‘voor God’ ofwel ‘gratis werken’.
Weet dat een advocaat zelf wettelijk verplicht is om te controleren of een cliënt voldoet aan de vereisten voor pro Deo rechtshulp.

jonge gezin wil scheiden pro deo - Pro Deo Advocaat

Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT)

Indien u en uw partner een echtscheiding willen aanvragen, hoeft dit niet via lange, dure en ingewikkelde procedures. Let wel, dit op voorwaarde dat jullie beiden samen tot een volledig akkoord kunnen komen. Ik zoek juridische bijstand.

U kan relatief goedkoop en eenvoudig scheiden via de familierechtbank door middel van een echtscheiding onderlinge toestemming of kortweg EOT. Indien jullie samen willen scheiden – echtscheiding onderlinge toestemming dan heeft u enkele documenten nodig zoals een verzoekschrift en een EOT-overeenkomst.

Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

Het huwelijk wordt beschouwd als onherstelbaar ontwricht als het voor de echtgenoten onmogelijk is om verder samen te leven door die ontwrichting.

Op basis van een feitelijke scheiding die een bepaalde periode heeft geduurd: een gezamenlijke vordering na een feitelijke scheiding die al langer dan 6 maanden duurt.

jong koppel man vrouw willen echtscheiden - Pro Deo Advocaat
gezin in een vechtscheiding terechtgekomen EOT - Pro Deo Advocaat
pro deo advocaat familierecht echtscheiden - Pro Deo Advocaat
Scroll naar boven
prodeoadvocaten pro deo logo wit achtergrond

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy