logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Uitnodiging Politieverhoor

Een verhoor? Doe dit nooit alleen!

POLITIEVERHOOR – VERHOOR POLITIE – SALDUZ – SALDUZ WET – SALDUZ WETGEVING – SALDUZ 1 – SALDUZ 2 – SALDUZ 3 – SALDUZ 4

Advocaat met Salduz-opleiding

Deze advocaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Advocaten en hebben een juridische opleiding gevolgd, meestal met een focus op strafrecht. Ze hebben de taak om te zorgen dat de rechten van de verdachte worden gerespecteerd tijdens het verhoor en kunnen advies geven aan hun cliënt. Veel pro Deo advocaten volgden reeds aanvullende trainingen en bijscholingen om zich te specialiseren in strafrecht én het professioneel bijstaan van cliënten tijdens verhoren.

Geen geld om advocaat te betalen

Als u in een politieverhoor betrokken raakt en u maakt u zorgen over vragen omtrent uw financiële situatie, is het altijd verstandig om juridisch advies te vragen.
U hebt het recht om een advocaat aanwezig te hebben tijdens een politieverhoor.
Ik zoek juridische bijstand.

Recht op pro Deo bijstand?

 • U wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige detentie mogelijk is.
 • U bent minderjarig.
 • U voldoet aan de financiële criteria voor rechtshulp (lagere inkomensgrenzen).
 • U behoort tot een bepaalde categorie.

Je rechten gewaarborgd tijdens een politieverhoor met pro Deo bijstand.

Wist u dat een minderjarige (<18) altijd recht heeft op heeft een pro Deo advocaat wanneer u door de politie zal worden verhoord.
Als jonge verdachte krijgt u na aankomst van de advocaat op het politiebureau de gelegenheid om vertrouwelijk met uw raadsman of -vrouw te spreken. 
Uw advocaat zal vervolgens ook aanwezig zijn bij het politieverhoor.
Veel mensen (verdachten, meerder- of minderjarigen) die in aanraking zijn gekomen met het gerecht hebben bij een politieverhoor het idee dat dit verhoor niet veel voorstelt. 
Ze nemen dan ook onnodige risico’s omdat alleen te gaan doen. Echter, niets iets is minder waar …

geboeide verdachte door politie verhoord - Pro Deo Advocaat

Verhoor categorie 1 - Salduz 1

Er mag bijstand verleend worden bij het verhoor door een advocaat maar dit is geen verplichting.

› Getuigen en slachtoffers (geen verdachte)

Verhoor categorie 2 - Salduz 2

Er mag bijstand verleend worden bij het verhoor, maar dit is geen verplichting.

› Verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat.

Verhoor categorie 3 - Salduz 3

Enerzijds kan het zijn dat u uitgenodigd wordt door een schriftelijke uitnodiging tot verhoor waarin uw rechten omvat zitten. In dit geval zal er vermoed worden dat u reeds een advocaat hebt geraadpleegd wanneer u zich aanbiedt tot verhoor. De door u geraadpleegde advocaat zal aanwezig zijn en bijstand verlenen. Indien u na deze schriftelijke uitnodiging geen advocaat geraadpleegd hebt, zal uw zwijgrecht mondeling herhaald worden en u zal het verhoor zonder bijstand dienen af te leggen.
Anderzijds is het mogelijk dat u geen (of een onvolledige) uitnodiging tot verhoor ontvangen hebt. Indien u spontaan een advocaat geraadpleegd hebt, hebt u recht op een vertrouwelijk overleg vooraleer het verhoor -met bijstand van de advocaat- aanvangt. Indien er geen advocaat aanwezig is, zal u een uitstel kunnen bekomen om alsnog een advocaat te raadplegen. In dit geval kan u ook schriftelijk afstand doen van uw recht op bijstand van een advocaat en uw verhoor zonder bijstand afleggen.

› Verdachte van een misdrijf die niet van zijn vrijheid is beroofd.

Verhoor categorie 4 - Salduz 4

Een pro Deo advocaat zal u voorafgaand informeren om de bijstand de personaliseren.
Uw dossier zal zowel voor, tijdens als na het verhoor nauwgezet opgevolgd worden.

› Verdachte van een misdrijf die van zijn vrijheid is beroofd

Heeft u begeleiding nodig voor uw politieverhoor? Vraag nu juridisch advies aan!

U heeft een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen? 
De categorie van het verhoor zal u één en ander kunnen vertellen over uw concrete positie, de omstandigheden en de rechten waarover u beschikt tijdens uw verhoor.
Het is van belang u goed te laten informeren over de categorie van het verhoor en de rechten die hiermee gepaard gaan.

opgepakt en verhoord door politie voor drugsfeiten - Pro Deo Advocaat

Verhoren Salduz-wetgeving
Verhoorcategorie 1, 2, 3 of 4

Ik begrijp dat u momenteel geconfronteerd wordt met de situatie waarin u als verdachte van strafbare feiten wordt beschouwd. Dit kan een zorgelijke en uitdagende tijd zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat u enkele stappen kunt nemen om uzelf te beschermen en uw rechten te waarborgen.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat. Een ervaren advocaat kan u voorzien van waardevol juridisch advies en bijstand tijdens het verhoor bij de politie. Uw advocaat zal u begeleiden en ervoor zorgen dat uw belangen worden beschermd.

Daarnaast is het cruciaal om volledige medewerking te verlenen aan het juridische proces en de autoriteiten. Uw advocaat zal u helpen met het begrijpen van uw rechten en eventuele vragen die u hebt.

Bescherming van uw rechten bij ...

 • verhoor categorie 1 – SALDUZ 1
 • verhoor categorie 2 – SALDUZ 2
 • verhoor categorie 3 – SALDUZ 3
 • verhoor categorie 4 – SALDUZ 4
 • schriftelijke uitnodiging tot verhoor
 • zwijgrecht
 • bijstand advocaat aanvragen
 • afstand advocaat doen
 • arrestatie door politie
 • Salduz-Wetgeving
 • voorkeuradvocaat
 • onderzoeksrechter
 • verdere aanhouding
 • bevel tot aanhouding
 • bescherming van uw rechten

Salduz-verhoor / Politieverhoor

salduz-3 salduz-4 salduz-wet salduz-wetgeving salduz-1 salduz-2 salduz-verhoor salduz-advocaat uitnodiging politie verhoor minderjarig meerderjarig Salduz -18j verdachte beschuldigde opgepakt gevangenis
Salduz 1 Verhoor
6%
Salduz 2 Verhoor
21%
Salduz 3 Verhoor
59%
Salduz 4 Verhoor
14%

De Salduz-wet is een Belgische wet die voorziet in het recht op bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor van een verdachte. Deze wet is ingesteld ter bescherming van de rechten van verdachten en is vernoemd naar een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Salduz tegen Turkije.
Weet dat u hierbij steeds recht hebt op een advocaat (Salduz-arrest, 20.11.08) en dat indien u dit alleen doet het later een stuk ingewikkelder kan zijn om nog een vrijspraak te verkrijgen zeker als het bij het verhoor compleet verkeerd gaat. Zeker als verdachte Salduz categorie 3 of 4 is daarom altijd aan te bevelen om voor het verhoor bij de politie contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 
Deze advocaat, kan u zo nodig tijdens het verhoor bijstaan, zo ook voor pro Deo cliënten.

opgepakt en verhoord door politie voor drugsfeiten - Pro Deo Advocaat
opgepakte geboeide drugscrimineel wordt ondervraagd - Pro Deo Advocaat
groot drugsonderzoek ondervraging verhoor verdachte
Scroll naar boven
prodeoadvocaten pro deo logo wit achtergrond

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy