Pro Deo of Tweedelijnsbijstand │ Gratis juridische bijstand


Vluchtmisdrijf Meensel-Kiezegem

Art. 42 van de Wegverkeerswet bepaalt het volgende:

“Verval van het recht tot sturen moet uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling of opschorting van straf of internering wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig.

De uitspraak van dit verval is mogelijk in elke graad van veroordeling, ongeacht wie het rechtsmiddel heeft ingesteld.
De duur van het verval van het recht tot sturen is afhankelijk van het bewijs dat betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen”

WEET: Wanneer het rijbewijs werd ingetrokken op basis van artikel 42 Wegverkeerswet, dan kunnen bestuurders om een herziening van de beslissing vragen na zes (6!) maanden. Tot voor kort was dit pas na 2 jaar.

 politie-verhoor.be
pro-deo strafrechtadvocaat

› VLUCHTMISDRIJF Meensel-Kiezegem

U bestuurt of bestuurde een voertuig onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen of de combinatie daarvan? De politie kan bij vermoeden van rijden onder invloed, Vlaanderen jou betrappen bij een (routine)controle, een eenvoudige verkeersinbreuk, bij gevaarlijk rijgedrag, na een ongeval of na een vluchtmisdrijf. Na controle is uit de positieve blaastest, speekseltest of bloedafname gebleken dat u onder invloed een voertuig heeft bestuurd. U wordt beticht van vluchtmisdrijf Meensel-Kiezegem al dan niet na een ongeval.

›  POLITIEVERHOOR VLUCHTMISDRIJF Meensel-Kiezegem
›  (PRO- DEO) SALDUZ cat. 3 of 4 / MINDERJARIG -18j

Uitnodiging politie voor een verhoor; of wordt U gehoord onmiddellijk na ware gepleegde feiten? De juridische bijstand door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat kan in sommige omstandigheden gratis zijn. Denken we aan minderjarigen -18jaar die hebben altijd recht op gratis bijstand. Ook mensen die een laag inkomen hebben kunnen en die een inbreuk gedaan hebben op de verkeerswetgeving kunnen kosteloos of dus gratis beroep doen op een pro-deo strafrechtadvocaat.

Raadpleeg dus deze site om de mogelijkheden te bekijken en een vrijblijvende aanvraag te plaatsen om in bovenstaande gevallen door een (strafrecht)advocaat uit jouw regio, eventueel gratis of deels gratis gecontacteerd te worden.

› BOETES EN GEVANGENISSTRAFFEN VERKEERSRECHT Meensel-Kiezegem

Deze geldboetes en of eventuele gevangenisstraffen op dronken rijden en of rijden onder invloed van softdrugs of harddrugs maw bij blaastest, speekseltest  of bloedafname Meensel-Kiezegem zijn niet mals. Zeker als men spreekt over een combinatie van de 2; maw er is een teveel aan alcohol en druggebruik van een zelfde bestuurder vastgesteld door de politie.
Of het nu gaat om cannabis, wiet, amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, heroïne, morfine, XTC, GHB of andere drugs, de straffen kunnen door de politierechter in de politierechtbank zwaar oplopen. Recidive: Een vonnis ook zwaarder worden uitgesproken, als blijkt dat er van recidive – die letterlijk betekent ‘herhaling’ – kan gesproken worden. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt waar het gaat om strafbare feiten ofwel: gaan mensen die ooit veroordeeld zijn opnieuw in de fout?

› VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN ART. 42 WEGVERKEERSWET

Naast de straf die boven je hoofd hangt kan ook een verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid uitgesproken worden, zogenaamd artikel (Art. 42 wegverkeerswet).
Deze laatste extra opgelegde straf is ook zeker te vermijden want dat betekent dat je voor een lange periode een voertuig niet meer mag besturen. Meestal gaat het in de praktijk om een verslaving aan alcohol, drugs of medicatie Meensel-Kiezegem (recidive).

› ALCOHOLSLOT

Weet dat politierechters kunnen voor één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot opleggen aan bestuurders die alcoholovertredingen plegen. Volgende bestuurders kunnen veroordeeld worden tot een alcoholslot:
a) bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille; b) bestuurders in staat van dronkenschap en of c) recidivisten 

De politierechter is verplicht om een alcoholslot op te leggen aan de volgende personen: a) bestuurders met een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert ; b) zware recidivisten met tweemaal minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

U werd gedagvaard voor de politierechtbank inzake verkeersrecht?

HELP! UITNODIGING VERHOOR POLITIE » NU ADVOCAAT AANVRAGEN!